Over BuroTwa

BuroTwa is een compact professioneel advies- en administratiekantoor voor MKB-ondernemers. Specialisaties zijn toerisme, horeca, bouw, detailhandel en transport. Een goed rechtstreeks contact met de klanten, een efficiënte werkwijze en een hoge kwaliteit staan voorop.

Hendrik Bosma

“Omdat we onze zaken op orde willen hebben en als partij ten opzichte van derden (zoals belastingdienst en banken) onze goede naam willen behouden, ontkomen we niet aan regels en enige bureaucratie. Onze klanten weten dat, maar uiteraard willen we vooral praktisch kunnen werken en een prettig persoonlijk contact onderhouden. Ook voor onszelf.”

Wietse de Vries

“Een belangrijke doelstelling is onze klanten voldoende aandacht te geven. Alle organisaties roepen dat natuurlijk, toch weten we dat dit lang niet altijd lukt. Na het binnenhalen van een nieuwe klant neemt de betrokkenheid vaak af en krijgt de klant niet de aandacht die hij verdient. Misschien is het voor ons kleine kantoor daarom beter niet veel groter te willen worden.”

Wouter Hoogland

“Technologische ontwikkelingen binnen  boekhoudsystemen in de cloud gaan razendsnel. Wij vinden het belangrijk deze op de voet te volgen en hierdoor slimmer met onze klanten te kunnen samenwerken. Door de basis goed in te regelen kunnen we doen wat we graag willen : adviseren, meedenken en vooruitkijken”

Wiebina Top

“Als ondernemer wil je weten waar je nu staat, wat is je werkkapitaal, waar liggen de mogelijkheden om het bedrijf financieel sterk te maken. Aan ons de taak om onze klant hierin te begeleiden. Dit doen we door niet alleen naar de cijfers van het afgelopen jaar te kijken, maar (online) mee te kijken naar de huidige financiële situatie.”

Janette de Jong-Visser

“Elke ondernemer en elk bedrijf is anders, als starter heb je andere vragen dan als een ondernemer die zijn bedrijf wil overdragen of beëindigen. In deze perioden komen allemaal administratieve en fiscale zaken op je af. Wij denken met je mee en helpen je graag om alles zo goed mogelijk op te starten of af te ronden.”

Klachtenregeling

Mocht u, na overleg met ons, een klacht hebben over ons kantoor, dan kunt u zich wenden tot onze beroepsorganisatie, via de link: http://www.rb.nl/over_rb/tuchtrechtspraak/

Contactformulier

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.