Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zijn voorwaarden verbonden, met name het voorzettingsvereiste. Voldoet u niet meer aan dit vereiste? Dan moet u aangifte doen bij de Belastingdienst met het formulier ‘Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste’.

Het voorzettingsvereiste uitgelegd
Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u meestal gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of helemaal geen belasting over de waarde.

Een voorwaarde van de BOR is dat de verkregen onderneming minstens 5 jaar wordt voortgezet. Als dat niet gebeurt, vervalt het recht op de vrijstelling. U moet dan alsnog erf- of schenkbelasting betalen over het bedrag waarvoor u de vrijstelling hebt gekregen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u:

  • (een deel van) de onderneming verkoopt
  • (een deel van) de aanmerkelijkbelangaandelen verkoopt
  • een samenwerkingsverband aangaat
  • failliet wordt verklaard en de onderneming beëindigt
  • de activiteit van de oorspronkelijke onderneming wijzigt

Binnen uiterlijk 8 maanden na stoppen met voortzetten
Het formulier Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste moet uiterlijk 8 maanden na het moment waarop u stopte met het voortzetten van de onderneming bij de Belastingdienst binnen zijn.

Tip: Het kan zijn dat op uw situatie een uitzondering van toepassing is. We kunnen hierover met de Belastingdienst in vooroverleg gaan.

Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Meer nieuws van BuroTwa