Disclaimer

E-mail wordt door BuroTwa niet gebruikt voor het aangaan van externe verplichtingen.

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze e-mail onverhoopt niet voor u is bestemd dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afzender en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender.

BuroTwa betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails. BuroTwa kan echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht. In een dergelijk geval is BuroTwa  op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.

 

Klik hier voor inzage van onze privacy policy.

 

Contactformulier

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.