Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) wordt aangepast. Zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de TEK-regeling nog in het eerste kwartaal van 2023 open gaat. RVO legt de laatste hand aan de regeling, die ook nog goedkeuring behoeft van de Europese Commissie (EC). Wat zijn de wijzigingen?

Voorwaarden
In de regeling wordt opgenomen dat de TEK alleen aangevraagd kan worden door MKB-ondernemingen met een zakelijk energiecontract. Daarnaast komen alleen MKB-ondernemingen die vóór 1 januari 2023 zijn gestart in aanmerking voor de regeling.

Voorschot wordt 50% in plaats van 60%
Eerder is gecommuniceerd dat MKB-ondernemingen direct na de beslissing tot subsidieverlening een voorschot van 60% zouden ontvangen van het maximaal mogelijke subsidiebedrag. De huidige ontwikkelingen op de energiemarkt laten zien dat de hoge energieprijzen waar in de berekening van het maximale subsidiebedrag vanuit werd gegaan niet vanzelfsprekend stand zullen houden.

Na 31 december 2023 wordt met CBS-gegevens de referentieprijs voor 2023 en daarmee de definitieve TEK-subsidie bepaald. Omdat het voorschot wordt afgeleid van de maximaal te ontvangen subsidie, kan dit ertoe leiden dat het eerder uitgekeerde voorschot hoger is dan de uiteindelijke (definitieve) TEK-subsidie en dat de mkb-ondernemingen een deel van het voorschot moeten terugbetalen. Het risico op terugbetaling neemt toe naarmate het voorschotpercentage hoger is. Het is onzeker hoe de energieprijzen zich verder gaan ontwikkelen in 2023.

Daarom is besloten tot een middenweg: het voorschotpercentage van 60% wordt verlaagd naar 50% van de maximale subsidie.

Winstcriterium
Om de TEK-regeling zo doelgericht mogelijk te maken is een winstcriterium overwogen. Op dit moment is dat onuitvoerbaar. Het is de wel bedoeling dat er een winstcriterium gaat gelden bij eventuele nieuwe of verlengde (energie)crisissteunregelingen in 2024.

MKB-ondernemingen met blokaansluiting
Besloten is dat bij blokaansluitingen alleen MKB-ondernemingen met een zakelijk energiecontract op eigen naam in aanmerking komen voor de TEK-regeling. Voor blokaansluitingen is namelijk geen standaardjaarverbruik of standaardjaarafname beschikbaar, waardoor de energie-intensiteit niet eenvoudig op het niveau van de MKB-onderneming berekend kan worden.

MKB-ondernemingen op warmtenet
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt nog hoeveel energie-intensieve MKB-ondernemingen zijn aangesloten op het warmtenet en of en zo ja hoe deze ondernemingen het beste kunnen worden geholpen voor wat betreft de gestegen energieprijzen.

Tip: De definitieve modelprijzen 2022 waarmee wordt berekend of u aan de energie-intensiteitseis voldoet, zijn bekend. De modelprijs 2022 is voor gas € 2,41 per m³ en voor elektriciteit € 0,59 per kWh. Op de website van RVO vindt u een rekenformule waarmee u kunt inschatten of u aan de energie-intensiteitseis voldoet.

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast

Meer nieuws van BuroTwa