TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022

De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sluit 2 augustus 17.00 uur. Hebt u nog geen TVL aangevraagd? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept ondernemers die voor de regeling in aanmerking komen, om zich te melden. Tot nu toe hebben minder starters dan verwacht de tegemoetkoming aangevraagd. 

De Startersregeling TVL is bestemd voor MKB-ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 als ondernemer hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De onderneming moet gevestigd zijn op een ander adres dan zijn woonadres.

Starters kunnen een aanvraag doen voor het mislopen van omzet in het 4e kwartaal van 2021 (Q4 2021) en het 1e kwartaal van 2022 (Q1 2022). Het omzetverlies in het 4e kwartaal 2021 moet minimaal 20% zijn ten opzichte van het 3e kwartaal van 2021. De omzetverliesdrempel voor het 1e kwartaal 2022 moet minimaal 30% zijn ten opzichte van het 3e kwartaal 2021 of, voor ondernemers die in het 3e kwartaal van 2021 met hun ondernemingen startten, ten opzichte van de eerste 3 volledige maanden ná de maand van inschrijving. 

Startersregeling is belast
In tegenstelling tot de andere TVL-regelingen, zijn de tegemoetkomingen uit de Startersregeling belast. De MKB-ondernemer betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de ontvangen tegemoetkoming. Dat komt omdat deze startersregeling niet onder het Tijdelijk Steunkader van de Europese Commissie valt. Dit steunkader liep op 30 juni 2022 af. De Startersregeling is een aparte regeling in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarom kan deze steun ook na 30 juni gegeven worden. 

Let op: Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sluit 2 augustus 17.00 uur. Dus komt u mogelijk in aanmerking, ga dan snel naar RVO.

TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022

Meer nieuws van BuroTwa