Nieuws

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2018 nr 4

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen.
Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2018 nr 3

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen.
Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2018 nr 2

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen.
Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2018 nr 1

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Btw op aanschaf zonnepanelen tijdig aangevraagd!, inkeerregeling niet afgeschaft voor binnenlandse situaties, aangifte schenkbelasting over 2017, lagere aftrek kosten eigen woning 2018, kosten inburgeringscursus geen aftrekbare scholingsuitgaven, heffing over vermogen in 2014 was te hoog, Bitcoins en belasting, verhoging pensioenleeftijd per 2018, crisisheffing niet in strijd met Europees Recht, geen vrijstelling voor waardestijging aandelen, landbouwregeling afgeschaft per 1 januari 2018, et cetera.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Nieuwe collega: Wouter Hoogland

Met de komst van Wouter Hoogland uit Dokkum per 1 december 2017 bestaat BuroTwa thans uit 5 ervaren adviseurs en is ons team klaar voor de toekomst. Wij zijn blij dat Wouter, na 7 jaar gewerkt te hebben bij een grote accountantsorganisatie, gekozen heeft voor ons kantoor. Net als zijn nieuwe collega’s is Wouter aangesloten bij het Register Belastingadviseurs.

Mocht u Wouter rechtstreeks willen bereiken, dan kan dat via email: wouter@burotwa.nl of via zijn mobiele nummer 06- 3031 0745.

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2017 nr 4

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Hoe oud zijn uw debiteuren?, Dividendbelasting voor coöperaties, betaal de rente voor uw woning vooruit, betaal uw premies voor lijfrente op tijd, woning onder water: verkoop dit jaar nog, aftrek scholingskosten, optimaliseer de investeringsaftrek, beoordeel of de fiscale eenheid nog interessant is, benut de vrije ruimte van de werkkostenregeling, koop pensioen in eigen beheer af in 2017, opgaven uitbetaalde bedragen aan derden alleen nog digitaal, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2017 nr 3

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Profiteer van een LIV, Bijtelling privégebruik auto gewijzigd? loonkostenvoordelen vanaf 2018, geen overdrachtsbelasting bij vastgoed-bv, restschuld eigen woning wordt duurder, ondernemer: let op vormgeving coöperatie!, herziening btw ook voor kostbare diensten, handvatten inrichtingseisen zakelijke bestelauto’s, conserverende aanslag bij emigratie, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2017 nr 2

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: BTW-correctie privégebruik auto, woonachtig in het buitenland en toch hypotheekrenteaftrek, BOR ook mogelijk bij vastgoed, kosten vervanging parketvloer aftrekbaar, uitfasering pensioen in eigen beheer, geen belastingrente over geld dat al bij fiscus is, wat is een oudedagsverplichting?, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2017 nr 1

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Bijtelling privégebruik auto in strijd met Europees recht? schenkingen, moderne ondernemingsrecht, handhaving Wet DBA, Is dit een bouwterrein of niet?, Afschaffing pensioen in eigen beheer gaat door, Inbreng in de B.V., inkeerregeling afgeschaft, openstaande vorderingen, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2016 nr 4

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Scholing in 2018, einde aftrek specifieke zorgkosten, schenkingen voor de eigen woningen, lagere waarde verhuurde woningen, betaal uw lijfrentepremies op tijd, beëindig de pensioenopbouw in eigen beheer in 2016, mogelijke afschaffing aftrek monumentenpand, check de aangescherpte voorwaarden voor de innovatiebox, belastingvrij sparen voor de eigen woning, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2016 nr 3

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Eigenwoningschuld voor erfgenaam, fiscus matigt boete, pas op de BOR wordt aangepast, verdien geld met innoveren, box 3-heffing toch door de beugel?, Mama MIA!, bedrijfspand of toch een woning?, De coöperatie, iets voor u?, Einde pensioen in eigen beheer, meer lucht voor ondernemers in zwaar weer, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2016 nr 2

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Geen bijtelling, toch een kilometeradministratie?, bezwaar tegen box 3 heffing?, Autobrief II aangenomen door Tweede kamer, medische vrijstelling, verdubbeling boete voor belastingontduikers, voorkomen automatische verrekening toeslagen: denk aan de betalingsregeling, bedrijfsopvolgingsregeling voor exploitatie onroerende zaken mogelijk, onzakelijke borgstelling, woning mag tot het ondernemingsvermogen worden gerekend, gebruikelijkloonregeling geen afroommethode, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2016 nr 1

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Controleer uw toeslagbeschikkingen 2016, toch afdrachtvermindering onderwijs deelkwalificatie, wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II ingediend, maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking, urenregistratie ondernemer, overlijden ondernemer: Verreken niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek alsnog, andere regels belastingplichtigen in het buitenland, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2015 nr 4

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Bijtellingsregels auto van de zaak aangescherpt, innovatieve ondernemer zonder personeel straks slechter af, kinderalimentatieverplichting, herinvesteringsreserve, verzekeringsplicht werknemersverzekeringen, jaarlijkse schenkingsvrijstellig kinderen, geen bijtelling voor bestelauto, middeling bij sterk wisselend inkomen, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2015 nr. 3

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Hoofdlijnen belastingherziening, rentevoordeel personeelslening, digitale postbus, crisisheffing, verliesrekening houdster- en financieringsmaatschappij, paramedici toch vrijgesteld, verhoging heffingsvrij vermogen ouderen afgeschaft, massaal bezwaar tegen box 3 heffing, bedrijfsopvolging bij vastgoed, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2015 nr. 2

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Laag btw-tarief op verbetering woning eindigt, internet thuis zonder loonbelasting vergoed, verhuurde woning lager waarderen, antwoorden op Kamer-vragen over Mini-One-Stop-Shop (MOSS), laadpaal semi-elektrische auto bij de woning, fiscale gevolgen echtscheiding vaak niet bekend, toch btw-heffing bij ‘actieve’ verhuur?, lenen binnen de familie, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Fiscaal Actueel Nieuwsbrief 2015 nr. 1

Nieuwsbrief met actuele en praktische artikelen. In dit nummer: Fiscale voordelen van periodieke giften, naheffing btw bij verkoop jacht door bv aan dga, de eigen woning bij uitzening, werkkostenregeling en gebruiklijkheidstoets, onderzoek naar effectiviteit fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen, erfpacht en btw, nieuwe regels gebruikelijk loon, WOZ-waarde serviceflat, fiscale eenheid btw en aansprakelijkheid, etc.

Download hier de nieuwsbrief > 

 

Contactformulier

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.